Dior Madrigal

Beloved Karma

39.75

Description

     ‘Goodbye, pride’ at ‘hello, humiliation’ ang drama ni Claudia dahil tatlong bagay lang ang pagpipilian niya: hayaang makulong ang kanyang kapatid, umutang sa loan shark, o makiusap sa ex-boyfriend niya. She decided to choose the devil she knew at mababang-loob na nanikluhod kay Joaquin Andrada tungkol sa fifteen million pesos nilang utang. Walang tanong namang sumang-ayon ang binata. Ang mas maganda pa, nagkasama sila sa isang kasalan at nag-reconnect.
     But Claudia should always remember that karma is a vindictive bitch, and she’s on the bitch’s top list. Hintayin niya na lang kung paano niya pagbabayaran ang utang kay Joaquin at ang pagbe-break niya sa puso nito ten years ago….

Read Chapter One

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.