Dior Madrigal

Eternal Guardian

74.75 59.80

Description

     “Do you need anything?” kunot-noong tanong ni Beatrice sa kanyang naging tagapagligtas. “Kumot? Mainit na tubig? Pagkain?” Napatiim-bagang ang lalaki. “Look, I’m not sick. It’s just a chronic condition I have since I was a child. Naiipon ang pagod ko ’tapos bigla akong manghihina. Iyon lang ’yon. I’ll be okay tomorrow. Strange ba?” Bumalik ang lamig sa boses nito. “I’m not exactly human, Beatrice.”
     Napalunok siya. Kailangan ba niyang kabahan?
     “I’m Azrael. I’m a part of Shomer, a group of people with extraordinary abilities bounded by the covenant to protect humans from creatures of the dark. Iyong umatake sa ’yo ay katulad ko rin.”
     Beatrice guessed she was ‘not exactly human’, too, kung ganoong hinahabol siya ng mga ganoong nilalang… at kailangan niya ng guardian na ‘not exactly human’….

Read Prologue + Chapter One

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

228 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.