Dior Madrigal

Blue-Eyed Devil

39.75

Description

     Gusto nang sumalampak ni Nina sa sahig at sumigaw ng ‘Why me?’ sa langit habang nakatitig sa namumulang mukha ng kanyang ama. Nahulihan lang naman nitong may kasama siyang topless man sa loob ng bahay niya. Ang nabanggit na lalaki ay walang iba kundi ang blue-eyed devil niyang boarder na siyang dahilan kung bakit umiksi ang life span niya sa nakaraang mga linggo.
     Di puwedeng malaman ng istriktong mga magulang na kailangan niyang magpaupa ng kuwarto sa isang estranghero dahil gipit siya; kung hindi, magkakaroon ang mga ito ng dahilan para pilitin siyang bumalik sa bahay nila. Kaya nagpauso ng kuwento ang malikhain niyang isip; sinabi niyang nobyo niya si Adam McIntosh.
     Kaso may kapalit ang dramang iyon—‘sexual assault’ mula sa mukhang bad boy niyang pekeng boyfriend….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.