Doreen Laroya

So Wrong, So Right

39.75

Description

     “I want to kiss you, Sam,” anas ni Kyle. His breath gently fanned her face.
     “W-we shouldn’t…” nagawang sabihin ni Samantha kahit parang binabayo ang dibdib niya.
     “I know, but I still want to do it anyway,” puno ng pagnanasang sabi nito.
     “A-ako rin,” pag-amin niya.
     Iyon lamang ang tila hinihintay nito. Kaagad na bumaba ang mga labi nito sa kanya at wala na siyang namalayan sa paligid niya. Kahit ang katotohanang magkaibigan lang sila at may ibang nagmamay-ari kay Kyle ay nalimutan na rin ni Samantha.

Read Prologue-Chapter Two

Additional information

Author

Doreen Laroya

Page count

139 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.