Sachi Bliss

Can’t Stay Away

39.75

Description

     Hindi makapaniwala si Julianna na tinanggap siyang executive assistant ni Allistair Maniego. Umiiwas na kasi ang binatang CEO sa mga babaeng EA dahil ilang beses nang naging problema nito ang mga na-obsess ditong empleyada.
     Dahil hindi siya puwedeng mawalan ng steady income, ipinangako niya sa sarili na mananatili sa posisyong iyon. Nagpanggap siyang lesbian at walang interes sa mga lalaki. Tila effective ang drama niya, dahil na-hire nga siya. But Allistair’s eyes are enough to render her speechless. Kung tingnan siya ng binata ay para bang attractive ang tingin nito sa kanya—and it is unnerving.
     Kailangan niyang mag-ingat. Kapag nabuking ng lalaki na may hidden desire siya para rito, tapos ang career niya….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Sachi Bliss

Page count

141 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.