Sachi Bliss

Uncovered

39.75 31.80

Description

Incognito (Book 1 of 3)

     Utang ni Yani ang lahat-lahat sa kanya sa mag-asawang Albert at Gertrude Cordova. Kaya ipinangako niya sa sarili na gaganti siya sa kabutihan ng itinuturing niyang mga magulang sa pamamagitan ng paghahanap sa anak na matagal nang hindi nakasama ng mga ito. Naisip niya, kailangan munang maging close sila ni Bertrand bago ito mailapit sa mga magulang nito; at kasama sa pakikipaglapit ang pagpapanggap.
     Inihanda na niya ang sarili na anuman ang mangyari ay lilisanin niya ang bahay ng lalaki matapos niyang maisakatuparan ang kanyang misyon. Hindi niya inasahang iibig siya kay Rand, ngunit hindi niyon dapat guluhin ang nakaplano na.
     Aalis siya dahil iyon ang sa tingin niya ay nararapat. And then, she would move on. Hindi niya nga lang alam kung paano….

Read Prologue-Chapter Three

Additional information

Author

Sachi Bliss

Page count

142 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.