Darla Domingo

Capture My Heart

39.75

Categories: , Tags: ,

Description

     “Seriously, Daniella, tigilan mo na ang kapatid ko. Kung babae talaga ang tipo mo ay huwag na lang sana si Lana,” ani Karl.
     She rolled her eyes in frustration; ang hirap palang kausap ng taong ito! Saan ba nito nakuha ang ideyang tibo siya?
     Biglang may lumiwanag na light bulb sa kanyang ulo. Time to change tactics. Hindi siya mananalo sa pakikipagtalo sa lalaki dahil mukhang kumbinsido ito sa hinalang sexual preference niya.
     “Do you honestly believe mas prefer ko ang babae?” Bahagya pang inimbay ni Dane ang balakang habang lumalakad palapit sa nagulat na binata. “What made you think na ang gaya ko ay sa isang babae magkakagusto, when I can have someone like you?” malanding bulong niya sa tainga nito na ikinatigas ng katawan ni Karl.
     Hah, it’s payback time!

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Darla Domingo

Page count

141 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.