Elise Estrella

Learning To Breathe

39.75

Description

The Ibarra Legacy (Book 3 of 4)

     Alam ni Anton, siya na ang susunod na bibigyan ng challenge ng kanyang Lolo Crisostomo. Naisipan niyang unahan ito.
     Kinuntsaba niya ang best friend na si Georgina na magpretend silang magnobyo para hindi na siya utusan ng abuelo ng kung anu-ano para makuha ang mana niya. Mabilis naman niyang napapayag si Georgina.
     Soon, he realized he was falling in love with his best friend. And everything in the world turned beautiful—aba, he found his match in Georgina, naisahan niya pa ang lolo niya.
     Pero mali pala. Dahil si Anton pala ang pinagtulungang imanipula ng lolo niya at ng babaeng inakala niyang kilalangkilala na niya….

Read Chapter One

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

114 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.