Helene Del Mundo

Charmed And Dangerous

39.75 31.80

Description

     “Kailangang maging komportable tayo sa isa’t isa, Sarah. We’ll be working closely together, sa ayaw mo man o sa gusto. At mag-asawa ang cover natin. Newlyweds, if I may add. Pero kung kagaya ngayon ang arte mo mamaya, baka akalain ng mga tao, maghihiwalay na tayo.”
     “Wala pa tayo d’un, Jude,” matabang niyang sagot.
     “Siguro you don’t want to work with me.” She heard anger in his tone. “Bakit, dahil naalala mo kung paano mo sinagot lahat ng mga halik ko n’ung isang gabi?”
     Pangit talagang ideya na pinagsama sila sa assignment na ito. There is combusting chemistry between them from the outset, and working together is like fanning those banked flames. At hindi kailangan ni Sarah ng distraction sa trabaho—no matter how hot this particular distraction may be….

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Helene Del Mundo

Page count

138 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.