Olivia Ray

Dean’s Kiss

39.75 31.80

Description

     Isang lalaking pasuray-suray sa paglakad ang nakita ni Charlotte na dumaan sa bintana ng bahay na ipinamana ng kanyang abuela. Iyon ang unang pagtapak niya roon matapos ang ilang taon.
     Dapat matakot siya; walang kuryente at nag-iisa siya. But the stranger was too drunk to be feared. Nakita niyang humilata ito sa sahig at pagkatapos ay nag-pass out na.
     Marahan niya itong nilapitan. Nalaglag ang panga niya nang makilala ang estranghero—it was Dean, isang dating kaibigan.
     Kumabog ang dibdib niya nang maalala kung paano nagtapos ang ugnayan nila: She had asked Dean for a kiss, and that cost Charlotte her best friend and her first love….

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Olivia Ray

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.