Florence Del Rio

Charming A Silent Heart

39.75

Description

     Hindi muna pinlano ni Chris ang umibig muli matapos ang kabiguang kanyang natamo. Instead, he decided to take a vacation to heal his broken heart. In the process, nakilala niya si Aerin Romero. She caught his attention the first time he saw her because of her silence—too much silence, as a matter of fact. Nawala ang kakayahan ng babae na magsalita subalit nakakarinig pa ito.
     And in ways he knew, nagawa niyang makuha ang tiwala ng dalaga sa kabila ng kamisteryosohang bumabalot dito. Hindi alam ni Aerin na unti-unti na niya itong minamahal—higit pa sa kanyang pagmamahal noon sa una niyang pag-ibig.
     But Chris didn’t know that behind her silent yet affectionate treatment of him lay a truth that would destroy everything he felt for her….

Read Chapter One

Additional information

Author

Florence Del Rio

Page count

108 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.