Camryn Morrell

Clueless

39.75 31.80

Description

     Bilang ‘relationship expert’ ng kanilang women’s magazine, pamilyar si Kate sa pinagdadaanan ng kanyang best friend forever na si Noel. Heartbroken ang binata at masama ang loob sa ex girlfriend, at gusto niyang tulungan ito.
     Sigurado siya, Noel deserves someone better. Her best friend probably does not know, but he’s a great catch. Masuwerte ang sinumang babaeng mamahalin nito. Nagulat si Kate nang ma-realize na naiinggit siya sa kung sinumang babaeng iyon.
     Pero buong buhay niyang pinrotektahan ang kanyang puso, at wala siyang balak na ibigay iyon kahit kanino.
     Kahit pa kay Noel.

Read Chapter One

Additional information

Author

Camryn Morrell

Page count

122 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.