Dior Madrigal

Wild

39.75

Description

Unexpected Passions (Book 1 of 4)

     Ang deal ni Brandon sa kanyang lolo, hanapin niya ang mga kamag-anakan ni Aurora Esteban, pakasalan ang isa sa mga apo nito, at siya ang magmamana ng eighty percent ng kayamanan ng matanda.
     However, his grandfather’s information about the woman was insufficient and faulty at best. Kaya siya na mismo ang umupa ng detective para hanapin ang anak at apo ni Aurora Esteban. Gusto niyang makita nang personal ang babaeng posibleng maging kabiyak niya.
     Ang natagpuan ni Brandon ay isang twenty-two-year-old spoiled brat; wild, capricious and irresponsible. In short, everything he detested. Hindi niya yata kayang isipin na ang klase ni Keira Vivian Beltran ang mapapangasawa niya….

Read Chapter One

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

121 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.