Darlene Bollon

Courting Miss Cynical

39.75

Description

    “To be straightforward, what I’m saying is that I’m interested in you.”
    “A-ano?” nabiglang untag ni Kendall.
    “It’s not every day that I am interested in a lady. Consider yourself lucky and privileged.” Ngumisi pa si Damian sa dalaga.
    Napamaang ito. Pagkatapos, tumawa. “Excuse me? Huwag mo nga akong utuin. Kung ganito ka mang-akit ng mga babae, ibahin mo ako. Hindi mo ako makukuha sa mga gasgas mong salita.”
    Utos ng kanyang abuela na ligawan niya ang babaeng ito at paibigin para sa kanya ipamana ang negosyo nila. Inakala ni Damian na madali iyon noong una, pero hindi pala….

Read Preview

Additional information

Author

Darlene Bollon

Page count

147 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.