Darlene Bollon

Rebound Girl

39.75

Description

     Back when they were in high school, Kaylee was once Ivan’s rebound girl. At that time, pinili niyang umarte para sa role na iyon. Pero ngayong adults na sila, gusto ni Ivan na magpanggap ulit siya—same role. At hindi siya nito binibigyan ng pagkakataon para tumanggi.
     Ang problema? May unrequited feelings siya para kay Ivan na hindi niya gustong malaman nito. At kahit temporary lang ang setup nila, makakaapekto iyon sa kanya kasi magiging close sila ng binata.
     Mabuti sana kung mai-in love ito sa kanya habang nagpapanggap sila….

Read Preview

Additional information

Author

Darlene Bollon

Page count

135 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.