Jade Anne Franco

Daggers And Romance

39.75

Description

Elites (Book 3 of 6)

     Lamunin na lang sana siya ng sofa na kinalulugmukan niya, iyon ang hiling ni Georgina habang iniisip ang kahihiyang inabot matapos siyang mahuli ng lalaking balak niya sanang pagnakawan.
     “Please, I… I will do anything you want me to do, I swear! Huwag mo lang akong ibibigay sa mga pulis,” pakiusap niya.
     Tumaas ang dalawang kilay ng estranghero. “Did you say anything?” paglilinaw nito.
     “Y-yes, anything,” pigil ang hiningang sagot niya. Mamaya na niya iisipin kung ano ang susunod na gagawin.
     Nagliwanag ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. “Very well.”
     Gusto niyang sumigaw nang maisip kung ano ang gusto nitong kapalit ng kalayaan niya: her body!

Read Chapter One

Additional information

Author

Jade Anne Franco

Page count

122 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.