Jade Anne Franco

Bombs And Promises

39.75

Description

Elites (Book 4 of 6)

     “I’m spending my remaining days in the Philippines in this house,” walang anumang deklara ni Loki.
     “Sino’ng nagbigay sa ’yo ng karapatang gawin ’yan?” asik niya. “Dati ay gusto kong palaging nasa tabi kita. But right now, ayokong isipin na minsan ay naging parte ka ng buhay ko.”
     “Such strong words, Julianne. Too bad those words won’t stop me from being here with you… from now on.”
     Hula ng babae, dahil pa rin sa pangako nito sa kuya niya kaya inoobliga ni Loki ang sarili nito na alagaan siya. Pero hindi na siya batang alagain at anuman ang rason nito, hindi niyon mapagbabago ang kanyang isip. He broke her heart many times before and there’s no way in hell she would let him do it again….

Read Chapter One

Additional information

Author

Jade Anne Franco

Page count

123 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.