Elise Estrella

Dangerous

69.75

Description

     Magsisinungaling si Declan kung sasabihin niyang hindi niya pinagnasaan si Antonella noong nagsimula itong magdalaga. Kaya nga siya kumaripas noon ng takbo palayo ay dahil bata pa ito at wala siyang karapatang pag-isipan ito ng kung anu-ano. She was only fifteen that time, damn it! His crush on her back then made him feel like a dirty old man.
     At sa palagay ng lalaki, mali pa rin ngayon ang nararamdaman niya. Respeto na lang sana sa kanyang best friend at sa pamilya Tanseco na itinuring siyang parang tunay na anak na hindi niya walanghiyain ang prinsesa ng mga ito, hindi ba?

     “Kung ayaw mong makipaglaro sa ’kin, pabayaan mo akong makipaglaro sa iba.” Iyon ang sinabi ni Antonella.
     To hell with that! He wasn’t going to allow any other man to touch her.

Read Chapter One-Chapter Three Buy Paperback Version

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

192 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.