Angeli Benjamin

Deceive Not My Heart

39.75

Description

     Gusto nang suntukin ni Brent ang sarili nang pagkatapos ng isang mainit na halik na mauuwi na sana sa kung saan ay hiyang-hiya at namumula ang mukhang tinalikuran siya ni Jade. Hindi niya ito masisisi—may nine-month-old itong anak sa kanyang nakababatang kapatid na si Paco na noon ay naglayas at hindi nila matunton kung nasaan. At ngayong nasa poder na niya ang mag-ina, tinanong niya ang sarili kung tama nga ba ang kanyang ginawa. If only Jade would stop looking so innocent and beautiful.
     Ah… baka imahinasyon lang niya iyon sa pagnanais na inosente pa ito at nakalaan lamang para sa kanya. Ni minsan ay hindi niya kinainggitan si Paco. Ngayon lang.

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Angeli Benjamin

Page count

107 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.