Andrea Olivares

Estranged Husband

39.75 31.80

Description

     Hindi sapat ang sabihing nagulat si Kharrie nang malaman niyang isang maliit na bahagi lamang ng kompanya ang naisalin sa pangalan niya. Naibenta na pala ng kanyang ama ang lahat ng natitirang bahagi niyon kay Yasser Hough. Kung bakit hindi man lang ipinaalam sa kanya ng matanda ang tungkol doon. At sa lalaking iyon pa! Alam ng ama kung gaano niya kinasusuklaman si Yasser.
     Parang gusto niyang magdamdam sa kanyang papa at mag-amok sa natuklasan, ngunit alam niyang walang magagawa ang anumang pagpoprotestang gagawin niya. Gaano man kahirap para sa kanya na aminin iyon, kailangan niyang tanggapin ang katotohanang hindi naiiba si Yasser sa kanila.
     Because until two years ago, he was her father’s esteemed son-in-law. And in truth, even up until this very day, she was still Mrs. Kharrie Laurel-Hough, his wife.

Read Preview

Additional information

Author

Andrea Olivares

Page count

129 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.