Carla Giopaolo

Fire Of Deception

39.75 31.80

Description

Elements (Book 1 of 4)

     Extended foreplay hanggang dumating ang fiancée at mahuli sila. Iyon ang dapat nangyayari sa engkuwentrong iyon. So Guia, also known as Fire, and in-house seductress of ELEMENTS, was intent to become the ultimate temptress. Pero mali ang ginawa niyang pagtitig sa mga mata ni Kane dela Cuesta dahil nang sandaling gawin niya iyon, she was lost.
     May bahagi ng pangyayaring alam niyang hindi na niya kailangang gawin at lagpas na sa tawag ng kanyang tungkulin. Ginagawa na lamang niya iyon because she couldn’t help herself. Imbis na pigilin ang sarili ay itinaas niya ang mga kamay at hinawakan ang magkabilang pisngi ng lalaki.
     “Sino ka?” buling nito. “And what are you doing to me?”
     His voice was like warm aphrodisiac to her already muddled senses. At hindi na niya sigurado kung siya ba ang nagse-seduce o siya ang na-seduce….

Page count
114 pages

Read Chapter One

Additional information

Author

Carla Giopaolo

Page count

114 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.