Jhoie Poblete

Forbidden

39.75

Description

     Nakilala ni Justin si Reema minsang maabutan niya ito na nagpapakalasing sa bar. Nagkakuwentuhan sila, nagkahingahan ng mga hinaing sa buhay… hanggang sa nauwi sila sa kama.
     Hindi rin alam ni Justin kung ano ang mayroon sa dalaga at hindi na ito naalis sa isip niya mula noon. Hindi dahil sa nangyari sa kanila, basta gusto niyang maging permanenteng bahagi ng kanyang buhay si Reema.
     Pero hindi sila puwede. Hindi lang dahil hindi ito magugustuhan ng pamilya niya, o nag-aalala si Justin sa sasabihin ng ibang tao. Hindi sila puwede, kasi mismong si Reema ay hindi naniniwalang kaya itong mahalin ng isang tulad niya.

Read Chapter One-Chapter Three Buy Paperback Version

Additional information

Author

Jhoie Poblete

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.