Emmanuelle Braza

Desiring Sebastian

39.75

Description

     “Forget the plan,” sabi ni Sebastian. “Kalimutan mo na lahat ng napagkasunduan natin.”
     “Ano’ng ibig mong sabihin?”
     “You don’t have to give yourself to me. Hindi mo na rin kailangang maging parte ng mga plano ko sa paghihiwalay kina Dominic at Arabella. You’re free.”
     “Pa’no ’yung utang ko sa ’yo?”
     “Consider it a donation.” Umalis ito pagkatapos.
     Margaret should be happy she didn’t have to pay him back. Intact pa ang virginity niya at wala siyang kailangang sirain na pagsasama. Pero wala siyang makapa na kasiyahan sa puso. Sa halip, tanging pagkadismaya lang ang kanyang nararamdaman.
     Damn her! She still wanted to do the deed with him.

Read Chapter One-Chapter Three Buy Paperback Version

Additional information

Author

Emmanuelle Braza

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.