Lorry Virgo

Gizelle

39.75

Description

Fashionista Series (Book 4 of 4)

     Hindi na kaya ni Gizelle ang magkunwari pa. “Just for the record, Bradley, I like you, too.”
     “I can hear a ‘but’ coming,” sagot nito.
     “I’m not into commitment,” matapat niyang sabi.
     His brows met. “Why? Hindi ba kayong mga babae ang madalas na nagpupursigi ng commitment sa isang relasyon?”
     Nagkibit siya ng balikat. “I guess I’m different.”
     Ilang sandali itong natahimik habang nakatitig sa kanya. “So, ano’ng gusto mong mangyari?”
     “Let’s have an open relationship.”
     Namilog ang mga mata ni Bradley. Hindi nito inasahan na ang tinagurian nitong ‘angel’ ay magsa-suggest ng ganoon….

Read Prologue

Additional information

Author

Lorry Virgo

Page count

120 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.