Christine Acance

Guarded Heart

39.75

Description

     “Bakit bigla-bigla yatang idineklara ka ni Daddy na maging bodyguard ko?” supladang untag niya kay Angus.
     Nagkibit-balikat ang lalaki. “Sundin mo na lang ang daddy mo, Amber. Alam niya ang ginagawa niya.”
     “At ang lagay, magiging anino kita kahit saan ako magpunta? Hindi pa ako nababaliw, Mr. Madriaga. Hindi ikaw ang gusto kong magprotekta sa akin.”
     Ngumisi ito. “Dahil ba natatakot kang gawin ko muli ang ginawa ko kagabi?”
     Nanlaki ang mga mata ng dalaga pagkaalala sa halik na ibinigay nito sa kanya, kasabay ng init na umatake sa katawan niya. Hinding-hindi niya aaminin, pero iyon nga ang ikinatatakot niya—na hindi niya mapigilan ang nag-uumalpas niyang atraksyon para sa mayabang na lalaki….

Read Preview

Additional information

Author

Christine Acance

Page count

138 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.