Sachi Bliss

Guarded

39.75

Description

Room For Two (Book 3 of 3)

     What person would be foolish enough to hold on to a promise and wait for eleven long years? It’s crazy, and many would have laughed at the idea. Pero bale-wala iyon kay Avi, ang isa yata sa kakaunting buhay na patunay na may naniniwala pa sa mga pangako at handang maghintay.
     The promise was made the day Simon had to leave after a bittersweet goodbye. Nang magbalik ito sa buhay ni Avi ay nasa gitna naman siya ng isang pagsubok, at kahit nasa harap na niya ang lalaking matagal na hinintay ay hindi pa rin siya lubusang masaya.
     Natatakot si Avi na hindi ang pagtupad sa ipinangako ang dahilan ng pagbabalik ni Simon, at maaaring masaktan lang siya….

Read Prologue

Additional information

Author

Sachi Bliss

Page count

109 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.