Sachi Bliss

Trapped

39.75

Description

Room For Two (Book 2 of 3)

     Anya had always wanted to live a more exciting existence, but not the kind that would put her life in danger. Pero iyon mismo ang nangyari nang makasaksi siya ng isang krimen. Sa takot ay napasugod siya sa men’s room, kung saan naabutan niyang parang walang katapusan sa paghuhugas ng kamay si Philip Oguri. No, he was not the killer but she instantly chose him to make sure she’d stay alive longer. At dahil mabait ito, pumayag ang lalaki.
     Bukod sa mabait, guwapo, matalino, makatao, makahayop, maka-kalikasan, at masarap humalik si Philip, kaya gusto na niyang maging Mrs. Oguri.
     Hindi nga lang sigurado si Anya kung totoong mamahalin siya ng binata kahit katiting, dahil siya lang naman ang kontrabidang dahilan kaya nagkahiwalay si Philip at ang first love nito….

Read Prologue

Additional information

Author

Sachi Bliss

Page count

113 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.