Ella Gualvez

Happy Together

39.75

Description

     Kasalukuyang pinagluluksa ni Iris ang kanyang broken heart dahil sa nalalapit na pagpapakasal ng kaibigang si Christian, nang sumulpot ang isang lalaki at tinakpan ng panyo ang bibig niya. Nang magkamalay siya, isang mukhang demigod na kidnapper ang nakilala niya.
     Tutulungan daw siya ni Leon na mabawi ang lalaking mahal niya, kung makikipagsabwatan siya rito. Magpapanggap silang couple para pagselosin si Christian at ang babaeng gusto naman nito. Hindi siya pumayag, pero hindi iyon pumigil kay Leon para isagawa ang gusto nito. Gamit ang blackmailing schemes nito, napagmukha nga nilang magnobyo sila sa harap ng parehang target nilang paghiwalayin.
     Pero nang natutupad na ang mga plano nito, parang gusto na niyang manikluhod upang siya na lang ang mahalin nito….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Ella Gualvez

Page count

144 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.