Dior Madrigal

Hot Fantasy

39.75

Description

     College pa lang ay crush na ni Natalie si Logan Salvatore. Pero natural lang namang reaksyon iyon; the guy should come with a warning label: ‘Hotness overload: not for the faint of heart.’ Ngayong nagkataong magkapitbahay na sila at naging mas close pa, lalo niyang hindi maiwasang magkagusto rito. The man is sweet, nice, kind, and has a tight muscular ass. What more could she ask for?
     But Natalie is of medium height, medium IQ, medium attractiveness, yada yada yada. At hindi naman siya ganoon kaambisyosa para isiping mai-in love sa gaya niya ang isang katulad ni Logan.
     She would rather stick to fantasizing about her hot friend-slash-crush than get her poor fragile heart rejected….

Read Chapter One Buy Paperback Version

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.