Jean Mae Oryza

Heart Trekking

39.75

Description

     Ayon sa kuwento ng matatanda, may hiwaga raw na bumabalot sa bundok ng Mount Kanlaon. May unicorn daw na nagtatago roon at susuwertehin umano ang taong makakakita sa mailap na hayop.
     Misyon ni Claire na hanapin iyon upang maambunan ng suwerte ang minamalas niyang career at love life. Nagkrus ang landas nila ni Lander na noon pa ay fascinated na sa mystical mountain. Unang kita pa lang dito ay crush na niya ang binata kaagad. Kaso mukhang bad shot sa lalaki ang gaya niyang frank and liberated dahil sa mga karanasan nito sa mga ganoong babae.
     Puwes, patutunayan niyang ang gawain ni Pedra ay hindi gawain ni Juana. Baon ang lakas ng loob, Claire started trekking toward Lander’s elusive heart….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Jean Mae Oryza

Page count

155 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.