Thea Jimenez

I Hate You Forever

49.00 39.20

Description

     “Do you want me in this position?” tanong ng modelo ni Kate na si Jason. Nakahiga ito, his hands behind his head. And his right ankle on his left knee.
     Napakurap siya. Iyong pose nito para sa gagawin niyang painting ang tinatanong nito, di ba? Tumayo yata lahat ng buhok sa katawan ng dalaga. Imagination lang ba niya o sinasadya siyang akitin nito? Pakiramdam niya, siya ang nakahubad sa paraan ng pagtingin nito sa kanya.
     “Are you comfortable in that position?” nagawa niyang itanong.
     He chuckled. “I’m comfortable if you are…”
     Heck, masisira ang career niya pag ganito nang ganito!

Read Preview

Additional information

Author

Thea Jimenez

Page count

117 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.