Cynthia Cruz-Paz

In Search Of True Love

39.75 31.80

Description

      He never realized how sweet someone’s lips could be until that moment while he was kissing Celine. Ngayon lamang siya nakatikim ng ganoong halik. It was as if he couldn’t get enough of it. Nang sa wakas ay matapos ang halik ay habol nila ang kanilang hininga. Idinikit niya ang noo sa dalaga.
      Nakapikit pa si Celine nang idilat ni Marco ang mga mata. Na-realize niya nang sandaling iyon, nais niyang makasama pa ang babae.
      But could he trust himself? Could he trust this woman? Should he continue with this insanity? Naipilig niya ang kanyang ulo.
      It couldn’t be love. Dapat alalahanin niya ang mga kabiguang idinulot ng pag-ibig sa kanyang pamilya.
      Dapat na siyang lumayo habang maaga pa….

Read Preview

Additional information

Author

Cynthia Cruz-Paz

Page count

134 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.