Bella Amor

It Started with a Kiss

39.75

Description

     “Okay, tuturuan kita kung paano mangabayo,” ani Gabriel.
     “Thank you,” sambit niya.
     “No, Lira. I don’t want your gratitude.”
     “Puwede kitang bayaran kung gusto mo,” alok niya.
     Tinitigan siya ng kausap at parang mabibingi na ang dalaga sa lakas ng tibok ng kanyang puso.
     “Hindi ko kailangan ng pera, Lira,” anito sa paos na boses.
     At bago pa man niya maitanong kung ano ang gusto ni Gabriel, mabilis nang nakayuko ang binata at sinakop ng mga labi nito ang kanyang bibig.

Read Preview

Additional information

Author

Bella Amor

Page count

145 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.