Jade Anne Franco

Jesse

39.75

Description

The Brotherhood Series (Book 3 of 4)

     Mula nang bumalik sa Pilipinas si Jesse, halos araw-araw na niya nakikita si Claudette, ang best friend ng kanyang kinakapatid. He loved getting to see her, and he was pretty sure he would love it more if he could get to touch her, too, which was what he had always wanted to do since they were teens.
     Pero bata pa lang ay alam na ni Jesse na walang patutunguhan ang anumang nararamdaman niya para sa dalaga. Alam na niya iyon mula pa nang kausapin siya ng nanay ni Claudette. Malinaw nitong sinabi ang maganda nitong plano para sa kinabukasan ng anak, and a dirtbag like him could never be a part of that future.
     Hindi na siya quince años, at hindi siya sigurado kung kaya ba niyang pigilan ang sariling gumawa ng hakbang, lalo na kung araw-araw niyang makikita ang malditang dalaga na panay ang pagpapakita ng interes sa kanya….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Jade Anne Franco

Page count

120 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.