Jade Anne Franco

Brett

39.75

Description

The Brotherhood Series (Book 2 of 4)

     Wala sa plano ni Ianne ang mag-asawa out of love. Kapag nagpakasal siya, sisiguruhin niyang aware ang kanyang mapapangasawa na bitbit niya ang kanyang nanay, ate at ang dalawang pamangkin. Package deal na iyon. Ang tanging pangarap niya ay ang maging maayos ang buhay nilang lahat.
     Pero natagpuan ni Ianne ang peste ng buhay niya sa tapat ng pinapasukan niyang restaurant. Gaya noong high school, presko, bastos at mayabang pa rin si Brett Jones. At nilalandi siya nito, nagkukunwaring seryoso sa panliligaw sa kanya kahit halatang womanizer pa rin ito gaya nang dati.
     Kaya naman, kagaya rin noong high school sila, walang habas pa rin niya itong binabara. And like the coward that she was years ago, Ianne still chose to deny her feelings for him and save herself from heartaches….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Jade Anne Franco

Page count

119 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.