Joanna Sandoval

Kapag Tunay Kang Umibig

29.00 23.20

Description

     Matagal nang naakit si Warren sa larawan ng anak ng dati nilang partner sa negosyo. Napakaganda nito sa litrato—payapa ang maamo nitong mukha, may masayang ngiti sa mapupulang labi nito at kislap ng kasiyahan sa mga mata….He could hardly wait to see her in person.
     He was in for a big surprise nang sa wakas ay makaharap si Lindsay. Umuusok sa galit ang butas ng ilong nito, bumubuga ng nag-aapoy na salita ang magandang bibig. Siya ang sinisisi sa maagang pagkasawi ng ama nito at anuman ang tangkang pagpapaliwanag niya, fell on deaf ears. Ironically, this made him want her all the more….

Read Chapter One

Additional information

Author

Joanna Sandoval

Page count

117 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.