Marisol del Mar

Keith Jason

39.75

Description

     “Itinaya mo ang buhay mo, para iligtas lang ang isang estrangherong tulad ko,” sabi ni Keith na derechong nakatitig kay Alysson. “Napasalamatan na ba kita?”
     “Hindi na kailangan. It’s not a big deal.”
     “I owe you my life.”
     “Don’t be ridiculous. That sounds so… melodramatic. Kahit sino ay gagawin iyon. Hindi mo kailangan pang magpasalamat.”
     “A rule is a rule.” He wasn’t even smiling. “You save a life, it belongs to you. So, what are you going to do with mine?”
     Napatitig lang siya sa guwapong mukha nito while he moved closer to kiss her waiting lips…

Read Preview

Additional information

Author

Marisol del Mar

Page count

126 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.