Eunice Xyra

Kissing The Ugly Duckling

39.75

Description

     Kumbaga sa fairy tales, si Zaira siguro si Ugly Duckling. Hindi kagaya ng mga kapatid niya, walang pumapansin sa kanya.
     Pero iba ang sitwasyon ni Trojadio, ang schoolmate niyang isinugo yata ng mga nilalang sa ilalim ng lupa upang gawing miserable ang bawat araw niya. Hobby nito ang asarin at paglaruan siya. Well, noon iyon. Siguro naman ay mag-iiba na ang trato nito sa kanya ngayong isa na siyang ‘Swan’—isang sikat na mang-aawit at artista.
     Mukhang hindi yata. Apparently, ngayong ‘nagpalit-anyo’ na si Zaira, puso naman yata niya ang idadamay ng binata sa pranks nito sa kanya….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Eunice Xyra

Page count

138 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.