Eunice Xyra

The Fake Prince

39.75

Categories: , Tags: ,

Description

     Api-apihan ang drama ng buhay ni Janine. Tunay na ‘wicked’ ang tiyahin at mga pinsan niya na walang ginawa kundi pahirapan siya. Gayunpaman, hindi siya naghahanap ng prinsipe; ang pangarap lang niya ay makatapos ng pagaaral at nang umayos-ayos ang buhay niya.
     Hindi man tunay na prinsipe at mukhang nakonsyensya lang kaya siya tinutulungan, nagpapasalamat na rin si Janine na nakilala niya si Kenneth. Inalok ng binata ang bahaybakasyunan nito para matirhan niya nang palayasin siya ng tiyahin. Nagiging maganda na sana ang impression niya rito at gusto na niyang maniwalang ito ang Prince Charming niya nang matuklasan niya kung sino talaga si Kenneth.
     Hindi ito mabuting tao… at lalong hindi siya nito mahal.

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Eunice Xyra

Page count

129 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.