Aira Felicity

Kung Akin Ka Lang

39.75

Description

      “Please, Ian…” Ang pigil-pigil ni Fatima na luha ay tuluyang humulagpos nang haplusin ng binata ang mukha niya.
      “Shh, don’t cry, Fatima. Don’t be upset. It was just a proposal, you can say no—”
      “I wanted to say yes…” humihikbing turan niya. Natigilan ito at nabasa niya ang kalituhan sa mukha nito. “Pero mali, Ian.”
      “Why?”
      Sa halip na sumagot ay lalong nagsunud-sunod ang pagbalong ng luha niya. Kinabig siya nito at mahigpit na niyakap. At that instant, she felt safe in his arms. She wanted to trust him and tell him the whole truth about herself…
      Pero naroon ang takot ni Fatima. Hindi lang babawiin ni Ian ang proposal na iyon, malamang tuluyan siya nitong kamuhian kapag nagkataon….

Read Preview

Additional information

Author

Aira Felicity

Page count

139 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.