Sachi Bliss

Like A Dream

39.75

Description

The Ex Files (Book 1 of 6)

     “Don’t do this anymore, David, please.”
     Napakurap siya sa sinabing iyon ni Miranda. “What?”
     “Don’t act as if that night several years ago never happened… don’t pretend as if I ever meant anything to you dahil alam naman natin ang totoo.”
     “At anong totoo ang alam mo?”
     “So cruel of you to even make me remember.” She looked hurt.
     “Dahil baka iba ang alam at pinaniwalaan mo, Miranda. You never gave me the chance to explain then, remember?”
     “I don’t want to remember anymore.”
     David didn’t want her to forget. Bumaba ang mga labi niya sa bibig nito at masuyo itong hinagkan. Nang tuluyang tugunin ng dalaga ang halik niya, na-realize niya ang isang bagay: May magagawa pa siya upang ibalik ito sa buhay niya….

Read Preview

Additional information

Author

Sachi Bliss

Page count

131 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.