Anna Chavez

Love Me Like The First Time

39.75

Description

     “What is it that you want from me?” inis nang asik ni Katrina kay Raul.
     “Well, gusto ko lang naman sabihin sa iyo na kaya kitang patawarin sa ginawa mo sa akin seven years ago.
     Kaya walang dahilan para iwasan mo ’ko.”
     Ang kapal ng mukha nitong sabihin iyon gayong ito ang may kasalanan sa kanya. “Sinabi ko na sa iyong hindi kita iniiwasan. Nag-iingat lang ako,” sinabi na lang niya.
     “Nag-iingat saan?”
     ‘Sa iyo!’ muntik na niyang isinghal.
     Hindi na niya nais na mahulog na naman siya sa malalagkit na tingin at matatamis na salita ng binatang kanyang minahal noon. She did not want to give him another chance to break her heart again….

Read Prologue-Chapter Three

Additional information

Author

Anna Chavez

Page count

124 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.