Anna Chavez

Behind Closed Doors

39.75

Description

      Hinala ni Aina, member ng third sex ang kinalolokohan ng kanyang kinakapatid. Hindi lang iyon dahil sa makinis at maputing balat nito, malambot na mga palad at mga daliri, nakita talaga niya si Duke Desiderio sa isang ‘intimate’ scene kasama ang isa pang lalaki.
      Pero hindi sumasang-ayon ang kinakapatid niya. Determined to prove her claim about his questionable sexual orientation, Aina considers doing a challenge issued by her cousin Charlotte-The Maghubad-Sa-Harap-Ni-Duke Challenge-expecting na masusuka ito, mandidiri at tuluyang maglaladlad kapag ginawa niya nga iyon.
      Pero hindi nasuka ang binata. Sa halip, hinigit siya nito at mariing hinalikan sa labi. Thinking he is just bluffing, hinayaan niya na pagpasasaan nito ang mga labi niya.
      Hanggang sa hindi na sigurado ni Aina kung hanggang kailan niya kakayaning sikilin ang damdamin para sa lalaking iniisip niyang lalaki rin ang gusto.

Read Preview

Additional information

Author

Anna Chavez

Page count

146 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.