Leira Carlos

Love Springs

39.75

Description

Seasons Of Love (Book 2 of 4)

     Sa pagkakaalam ng mga kaibigan niya, hopeless romantic lang si Belle at masyadong mataas ang standards kaya hindi pa rin nagkakaroon ng nobyo sa edad niya. Ang hindi alam ng mga ito, hinihintay niyang sumibol ang pagibig para sa kanya sa puso ng lalaking matagal na niyang minamahal. Unfortunately, malapit na kaibigan lang ang designation niya sa buhay ni Julius.
     Ngayong muli silang magkita at single na uli ang binata, nabuhayan si Belle ng pag-asa na magkakaroon na siya ng puwang sa puso nito. She should get to work para makuha ang atensyon ni Julius at ipaalam ditong hindi siya one of the boys.
     At kailangan niyang simulan iyon sa wardrobe niya—oras nang ipakita sa binata ang tinatago niyang physical assets.

Read Prologue

Additional information

Author

Leira Carlos

Page count

114 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.