Leira Carlos

Winter Storm In My Heart

39.75

Description

Seasons Of Love (Book 1 of 4)

     Beatrice felt like a storm was brewing nang makita si Arnold sa training niya sa Chicago. Marahil dahil alam niya na naroon pa rin ito sa puso niya ilang taon man silang hindi nagkita. Pilit niyang pinipigilan ang damdamin para rito habang magkasama sila pero imbis na matuwa, nalito siya nang aminin ng binata na mahal siya nito noon pa man.
     Kung ganoon lang kadali ang lahat, wala sanang problema. Pero paano naman ang fiancé niyang nasa Pilipinas? Paano niya iiwanan ang mismong lalaking tumulong para maghilom ang mga sugat sa puso niya dulot ni Arn?
     It was like being caught in the middle of a raging snow storm, but Bea knew she had to weather it all… at mamili ng isa sa dalawang binata…

Read Prologue

Additional information

Author

Leira Carlos

Page count

109 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.