Edith Joaquin, Carla Giopaolo

Loving Louie / Reaching Bobby

74.75

Description

Loving Louie

     Mula noong iwan siya ni Bobby de Castro, namatay at inilibing na rin ni Miranda Simon ang masayahing sarili at ang pumalit ay iyong dalagang parang laging galit sa mundo at sumumpang hindi na muling iibig pa. Pero hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may humahaplos na kung ano sa puso niya sa tuwing magtatama ang mga paningin nila ni Louie Angeles….

Reaching Bobby

     Five years mula noong mawala siya, Bobby knew he should be busy trying to regain his life. Pero sa halip, ang gusto lang niyang gawin ay kumpunihin ang isang lumang kotse. Mabuti na lang, may isang Jaja Resureccion na may hawak ng spare parts na kailangan niya para buuin at patakbuhin muli ang sasakyan.
     Now, if only she could help him fix his broken heart, too….

Read Prologue & Chapter One

Additional information

Author

Edith Joaquin, Carla Giopaolo

Page count

262 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.