Basha Eugenio

Loving Red

39.75

Description

     Nagtungo sa Maynila si Kelly at nakipagsapalaran sa paghahanap ng kalayaan dahil pilit siyang ipinagkakasundo sa lalaking hindi niya nakilala. Itinago niya ang katauhan sa mala-Miss Minchin attire at pekeng identity.
     And then, she met Red. Ito ang boss niya na saksakan ng antipatiko at guwapo. Kilala ito sa opisina nila na kilabot ng mga sekretarya, kaya naman naamoy niya na siya ang next target nito. O assuming lang ba siya?
     But when she learned of his sweet side, she fell in love with him. Naibaba nito ang sing-taas ng Eiffel Tower na pride niya at sa kasamaang-palad ay naisuko niya rito pati ang Bataan.
     At mukhang nag-iwan pa ito ng ‘souvenir’ kay Kelly kung kailan handa na siyang harapin ang kapalaran sa lalaking ipinagkasundo sa kanya….

Read Preview

Additional information

Author

Basha Eugenio

Page count

126 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.