Leira Carlos

Make You Mine

74.75

Description

     Pakiramdam ni Jon ay alcoholic siya na pinipigil ang sariling abutin ang bote ng alak kahit alam niyang magdudulot iyon ng masama sa kanya.
     Apektado pa rin siya sa tuwing magtatama ang mga mata nila ni Ashley. Mawawala pa ba sa sistema niya ang epekto ng presensya nito? Hindi niya maikakaila ang tugon ng katawan niya sa tuwing magkakalapit sila. At hindi pa ito nag-e-exert ng effort sa lagay na iyon! Kailangan tuloy niyang paulit-ulit na ipaalala sa sarili ang ginawa nito sa kanya at sa anak nila four years ago. Wala itong espasyo sa buhay nilang mag-ama.
     As long as hindi ito nagpapakita ng interes sa kanya, walang kailangang ikatakot si Jon. Pero lagot siya kung tuluyang akitin na nga siya ni Ashley.

Read Chapters One-Four Buy Paperback Version

Additional information

Author

Leira Carlos

Page count

192 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.