Carolyn Weber

Mamahalin Kitang Muli

39.75

Description

     “Baka naman puwede mong sabihin sa ’kin kung sino ka,” sarkastikong utos ni Nick, her husband of eight hours.
     “Si Tessa. Contessa Angeles… ah, Contessa Del Mar na pala,” bawi niya.
     Dinig na dinig niya ang panunuya sa malutong na tunog ng tawa ng lalaking nakahiga sa hospital bed. “At sino ka sa buhay ko, Contessa Angeles… ah, Del Mar na pala?” patuloy nitong kutya.
     “A-asawa mo,” mahina niyang tugon.
     He scoffed. “Asawa? Damn it! Ni hindi ko nga maalala ang mukha mo at kung paano kita nakilala, pero asawa kita?”
     Parang nahulog ang puso ni Tessa sa sahig. Pakiramdam niya ay wala na siyang karapatan na tawagin itong ‘asawa’. Paano pa, kung ganitong hindi siya makilala ni Nick? Tila wala itong anumang naaalala tungkol sa kanya….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Carolyn Weber

Page count

150 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.