Luisa Quijano

Mapagkunwaring Puso

39.75 35.78

Description

     “I just want this over with, Raphael.”
     “And I want you in my bed, Carina.”
     ”Sinabi ko nang hindi puwede,” tiim-bagang na sagot niya. “Kung gusto mong maibalik ang shares sa pamilya mo, I will marry you and sign the prenuptial agreement. Pero walang mamamagitan sa ating dalawa. Those are my terms.”
     Ubod-lamig nitong pinagala ang mga mata sa kabuuan niya.
     “May kailangan ka pa?” taas-kilay na tanong niya.
     Kumurba ang ngiti sa mga labi nito. “Oo,” bulong na sagot nito. “Ito.”
     Dumapo ang halik nito sa kanyang bibig at… nanlambot ang tuhod niya.

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Luisa Quijano

Page count

117 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.